Repertoire: info over Zwei langsame Sätze, Frey

home

Jürg Frey (1953)– Zwei langsame Sätze, (1984/1990)
Andante quasi adagio
Andante, un poco allegretto

"Zwei langsame Sätze" zijn ontstaan in de periode dat Jürg Frey zich intensief met compositorische grondbeginselen bezighield. In het geval van de "Zwei langsame Sätze" ging het hem om vragen betreffende tonaliteit en constructie.

Het is tekenend dat gedurende deze jaren van muzikale contemplatie slechts weinig werken ontstonden; en als ze al ontstonden dan werkte Frey er vaak jarenlang aan. Toch zijn in deze beide delen al enige kenmerken te zien die voor zijn latere werk bepalend zouden blijken.

In het eerste deel - Andante quasi adagio - onderzoekt Frey voorzichtig het werken met lange lijnen - in de muziek herkenbaar als lange noten en klankvelden in het ensemble.

Het tweede deel - Andante, un poco allegretto - is beperkt in omvang. Het is een soort Chaconne waarin de latent aanwezige eenstemmigheid telkens weer uitwaaiert en uitgebreid wordt.

Jürg Frey is componist en klarinettist uit het Zwitserse Aarau. Hij maakt deel uit van het 'Wandelweiser Komponisten Ensemble', een groep waarin twaalf componisten met elkaar discussiëren over muziek, concerten organiseren en hun composities ook zelf uitvoeren. Zijn werken kenmerken zich door eenvoud van het muzikale idioom en door een elementaire klankbehandeling die gepaard gaat met grote precisie in de wijze van componeren. De composities van Frey overstijgen qua instrumentatie en tijdsduur vaak de gangbare muzikale conventies - zo bestaan er stukken van de Wandelweiser die weken (!) duren. Jürg Frey tracht veelal aspecten van klankkunst te laten horen die eigenlijk het zuiver muzikale achter zich laten. Zo is een geconcentreerde beleving van de tijd vaak het doel van de Wandelweiser-componisten. In 1991 heeft het Boswil International Composition Seminar Frey een prijs toegekend. Binnenkort gaat de film 'Jürg Frey: Unhörbare Zeit' in première op de Solothurner Filmtage (regie Urs Graf). De film gaat over het ontstaan van het stuk 'Unhörbare Zeit' voor strijkkwartet en slagwerk.

Terug naar repertoire.